Обучение

За използващите нашите уреди организираме следното обучение:
  • Кабелен анализатор: CCTT