Форма за регистрация

Дата на закупуване (датата на фактурата или касовата бележка):
Място на закупуване (фирма, магазин, уеб сайт, ...):
Име и фамилия на купувача:
Име на фирмата:
Населено място:
Имейл:
Оборудване Тип:
Модел:
Сериен номер (намира се на самият инструмент):
Редовете отбелязани със ( * ) са задължителни.

Декларация за защита на данните

Декларирам, че съм съгласен със съхранението, обработката и използването на данните, които изпращам при регистрацията, не само за удължаване на гаранцията, но и включително за целите на реклама, маркетинг, статистика и събиране на продуктова информация. Миком България ООД се задължава да спазва приложимите разпоредби за защита на данните и да не използва моите данни за други цели различни от изброените по-горе. В противен случай, бих могъл да оспоря използването им по всяко време и в този случай Миком България ООД няма да използва повече данните ми.