Мултиметри
    True RMS мултиметр
    Multimetri s prikazom srednje vrednosti bg
    Аналогови мултиметри
    Тестери на компоненти
    Процесни измерватели
    Комплект мултиметри
    Преносими осцилоскопи

Процесни измерватели
    Многофункционални калибратори
    Температурни калибратори
    Калибратори за налягане
    Токово-напреженови калибратори
    Процесни измерватели
    Опростени процесни калибратори
    Безконтактни (IR) измерватели на температура
    Контактни измерватели на температура
    Записвачи на явления
    Калибратори други променливи
    Комплект процесни измерватели

Енергийни измерватели
    Измервател и мрежови анализатори
    "Power Meters" - опростени измерватели на мощност
    "Troubleshooters" – Анализатори на грешки в ен. мрежи
    "Loggers" - Записвачи на параметрите на ел. мощност
    "Recorders" - Снемане и анализ на п-те ел. мощност


Измерватели за високоволтови мрежи
    Тестване на релейни защити
    Тестване на изключватели
    Измерватели на фазова последователност на тока
    Токови захранвания
    Детектори на високо напрежение
    Тестери на трансформатори и мотори
    Измервателни уреди за измерване на заземителни вериги
    Специфични инструменти за измервания в енергетиката

Калибрационно оборудване
    Калибрационни измерватели на електрически величини
    Калибрационни измерватели на температура и влага
    Калибриране на манометри и поток

IT мрежи
    Системи за контрол на ефективност
    Преносими мрежови анализатори и тестери
    Анализатори на WiFi мрежи
    Контролни системи

Сплайсери на оптика и аксесоари
    Поялници
    Уреди

Измерватели на RF
    Спектрални анализатори
    Авиация

Запояващо оборудване
    Запояващо оборудване

Тестери за ползване в медицината
    Тестери за ползване в медицината

Измервателни аксесоари
    Измервателни кабели и аксесоари
    Клещи токови адаптери
    Температурни сонди и аксесоари
    Куфари и чанти
    Други измервателни уреди
    Аксесоари за настолни лабораторни уреди

Keysight
Електроинсталационни уреди
    Многофункционални тестери на електрически инсталации
    Измерватели на изолационно съпротивление
    Измерватели на земно съпротивление
    Тестери на електрически величини
    Измервателни клещи
    Тестери на фазова последователност
    Локатори на кабели
    Търсене на двойка
    Измерване дължина на кабели
    Измерватели на разстояние
    Камера за проверка на инсталации
    Соларни анализатори и тестери
    Комплект електроинсталационни уреди

Термограски камери
    Камери за индустриална поддръжка
    Камери за строителството
    Камери за развитие и изследвания

Анализатор на вибрации
    Преносим анализатор на вибрации

Измерване на пар. на ок. среда и други физ. величини
    Измерватели на температура и влага
    Измерватели на осветеност
    Измерватели на шум
    Комбинирани измерватели
    Измерватели на електромагнитни полета
    Уреди за измерване дебелината на материалите
    Уреди за измерване дебелината на покритие върху материал
    Безконтактни (IR) измерватели на температура
    Измерватели на сила – динамометри
    Контактни измерватели на температура
    Измерватели на скорост и въздушен поток
    Измерватели на обороти
    Измерватели на параметри на течности
    Измерватели на вибрации
    Измерватели и детектори на наличие на газове
    Измерватели на разстояние
    Цифрови везни и калибрационни тежести
    Измерватели на твърдостта на материали

Лабораторни измерватели
    Осцилоскопи
    Лабораторни мултиметри
    Функционални генератори
    Спектрални анализатори
    Милиомметри
    Тестери за пробив
    PC осцилоскопни карти
    AC/DC захранвания
    LCR измерватели
    Функционални броячи
    Лабораторни измервателни уреди
    Измерватели на мощност
    Резисторни/Капацитивни/Индуктивни товари (Decade)

Медни мрежи
    Тестери за cтруктурни окабелявания
    Сертификация на медни мрежи
    Системи за тестване на качеството
    Платформа
    ISDN/POTS тестване
    IPTV тестване
    Ethernet тестване
    PDH/DSn Тестване
    Системи за контрол на окабелявания
    xDSL/Квалификация медна двойка
    xDSL Triple-Play QoS тестване
    Уреди за информационни окабелявания
    xDSL и Triple Play тестване
    Локатори на повреди в кабелите (TDR)

Оптични мрежи
    Платформа
    Инспекция на влакна
    Измерватели на мощност
    Източници на светлина
    ORL Тстери, Атенуатори и Комплекти за разговор
    Оптични измерватели на загуби (OLTS)
    OTDR тестване
    Сертификация на оптични мрежи
    Спектрален анализ
    Анализатори на поляризация и дисперсия
    Оптичен контрол на системи
    Fiber Channel тестване
    SDH/SONET тестване

Безжични комуникации
    Спектрални анализатори
    Генератори на сигнали
    Анализатори на радиостанции – PMR
    Анализатори на мобилни мрежи
    Анализатори на WiFi мрежи
    Тестери WiFi мрежи
    Военни комуникации

Учебно оборудване
    Учебно оборудване