Термография
Термографските камери показват това, което не е видимо с човешко око. Термографската камера открива инфрачервеното лъчение, което се излъчва от всички предмети около нас. Изображението, което сте записали на камерата, се състои от цветова палитра, която показва температурно изображение на заснетия обект. Което обикновенно от прегряване или големи температурни разлики е знак, че някои от устройствата или в сградата нещо не е наред. Инфрачервения образ се превръща в незаменим инструмент за предсказуема поддръжка, търсене на грешки или проверка в много области.

Предимства при използване на термографски камери

Основното предимство от използването на термографска камера е бързото и лесно откриване на скрити грешки, по този начин се избягват продължителните процеси за преглед и откриване на една или повече грешки. Грешките могат да бъдат открити преди те да доведът до повреда на апаратурата или други видове загуби. По този начин намалявате разходите си за поддръжка, увеличавате живота на оборудването и производителността на Вашата работа..

Основна област за употреба на термографската камера

Термографската камера може да се използва в много различни области, по-долу са описани най-честите случаи на употреба:
 • Откриване на повреди в електрическите инсталации
 • За проверка на работата на електромотори, машини и други устройства
 • Превантивни обследвания на първични и вторични енергийни устройства
 • За проверка на ефективноста на устройства за отопление и охлаждане
 • Откриване на дефекти в изграждането на сгради, топлинни мостове и слабости в изолацията на сградата
 • Идентифициране на източниците на влагам изтичане на вода и ефективността на подовото отопление
 • За проверка на общата енергийна ефективност на сгради
 • Намира приложение в много други сфери като медицината, ветериналната медицина и в развитието на много други индустрии

Термографски камери за индустриална поддръжка

Камери за индустриална поддръжка


Защо термография в индустриалната поддръжка?
 • С позволяването да се изполва термографска камера в индустрията, ефективността на поддръжкатасе повиши многократно, тя се превърна в един от ключовите фактори за гарантиране и запазване на конкурентоспособността на предприятията.
 • Правилното й и редовно използване, Ви осигурява безпроблемно функциониране на машините и оборудването Ви.
 • Термографската камера опростява откриването на грешки, когато те вече са настъпили и намалява времето им за ремонт или замяна.
 • Намалява разходите за поддръжка.
 • Намалява разходите за спирания и застой на производството
 • Позволява изграждането на прост и ефективен план за поддръжка.
Кой използва термография в индустриалната поддръжка?
 • Техникът, за чиято работа е необходимо използването на мултиметри, амперклещи, контактни и безконтактни измерватели на температура, преносими осцилоскопи, анализатори на мощност, измерватели на изолационно съпротивление и всички останали електроинсталационни инструменти.
 • Техникът в поддръжката, който познава работата си, обекта и неговите съоражения и машини в индустриалния процес, или най-вече да е наясно с:
 • проблемите свързани с качеството на електрическата енергия (асиметрични натоварвания и претоварвания на мотора),
 • проблемите които възникват при прегряване на моторите (изолацоята на намотките),
 • Проблеми с електрическите контакти (слаби или замърсени връзки, стари или повредени кабели)

Изложени продукти

Fluke TiS65
Fluke TiS55
Fluke Ti400
Fluke Ti200
FLIR T440
FLIR E60

Примерна употреба:

Имплементация на предсказуема поддръжка
Преглед на електродвигатели
Детекция на хлабави или корозирали електрически контакти
Мерки за предотвратяване на пожар поради електрически повреди
Примерни обследвания за индустриална поддръжка
Правилната работа на слънчеви панели
Проверка на соларни панели
Книга включваща инструкии за термографски проверки за индустриална поддръжка
Детекция на електрическа нестабилност или претоварване

Термографска камера за строителството

Камери за строителството


Защо термография в строителството?
 • С използването на термографска камера могат да се открият грешки в конструкцията, топлинните мостове, лошо направена изолация, източници на влага, течове на вода,...,...
 • Проверка на направените структорни и електрически инсталации, както и на общата енергийна ефективност на сградата..

Изложени продукти

Fluke Ti400
Fluke TiS65

Още продукти:

Камери за развитие и изследвания

Термографски камери на Fluke

Научете повече за термографията, примерна употреба, обучение и технически спецификации на Fluke термографските камери, натиснете тук