Структурни окабеляванияЗаедно с развитието и промените в областта на компютърните мрежи, се увеличава значението на качеството на кабелна мрежа.. Новите стандарти също така изискват специални процедури при инсталиране, тестване, поддръжка, отстраняване на проблеми и сертифициране на кабелни мрежи.

Бул Техна предлага измервателни уреди за проверка, квалификация и сертификация на мрежи от медни кабели. Тези инструменти Ви позволяват бързото разрешаване на проблемите, възникнали в кабелните мрежи, както и просто ъпгрейд, който значително да намали времето, необходимо за отстраняване на грешки.

Изложени продукти:

Fluke Networks MicroScanner2

Fluke Networks DTX

Fluke Networks OptifiberПримери за употреба:

Отстраняване на неизправности при структурни медни окабелявания
Най-добрият подход за поддържане на оптични инсталации, започнете с разглеждане

Още продукти:

Търсене на двойка


Тестери за cтруктурни окабелявания

Сертификация на медни мрежи


Инспекция на влакна

Измерватели на мощност

Източници на светлина

Оптични измерватели на загуби (OLTS)

OTDR тестване

Сертификация на оптични мрежи