Поддръжка в индустриятаПоддръжката в индустрията е труден и взискателен процес. За решаването на предизвикателствата, пред които са изправени в ежедневната си работа, професионалните производители в модерните индустриални системи се нуждаят от здрави, надежни и качествени измервателни уреди. Миком България ООД предлага най-добрите решения за всички видове индустриална поддръжка.

Класическа индустриална поддръжка

Изложени продукти:

Уреди за постигане на висока ефективност, намаляване на непланираните прекъсвания на производствените процеси, намаляване на производствените разходи и по-ниска консумация на енергия ( особено електрическа).
Мултиметри

Процесни измерватели

Електроинсталационни уреди
Fluke 125
Fluke 179
Fluke 1587
 
 
 

Поддръжка на системи за контрол на процесите

Изложени продукти

Уреди за автоматизирания производствен процес, пускане в експлоатация и поправка на процесни измерватели, поддържане и калибрация на процесни измерватели или измерване във взривоопасни среди.
Процесни измерватели

Електроинсталационни уреди

Измерване на пар. на ок. среда и други физ. величини
Fluke 726
Fluke 376
Fluke 922 Kit
 
 
 

Поддържане на елетроенергийни системи за контрол

Изложени продукти

Уреди за електроинсталаторски измервания и тествания, потребление и контрол на качеството на електрическата енергия или ремонт и поддръжка на електрическите машини и апарати..
Енергийни измерватели

Термограски камери

Преносими осцилоскопи

Измервател и мрежови анализатори
Fluke 435-II
Fluke 190-204
 
 
 

Решенията на Fluke за индустриална поддръжка

Как уредите на Fluke помагат при индустриалната поддръжка, можете да видите тук 
 

Още продукти:

Мултиметри
    True RMS мултиметр
    Multimetri s prikazom srednje vrednosti bg
    Аналогови мултиметри
    Тестери на компоненти
    Процесни измерватели
    Комплект мултиметри
    Преносими осцилоскопи

Процесни измерватели
    Многофункционални калибратори
    Температурни калибратори
    Калибратори за налягане
    Токово-напреженови калибратори
    Процесни измерватели
    Опростени процесни калибратори
    Безконтактни (IR) измерватели на температура
    Контактни измерватели на температура
    Записвачи на явления
    Калибратори други променливи
    Комплект процесни измерватели

Енергийни измерватели
    Измервател и мрежови анализатори
    "Power Meters" - опростени измерватели на мощност
    "Troubleshooters" – Анализатори на грешки в ен. мрежи
    "Loggers" - Записвачи на параметрите на ел. мощност
    "Recorders" - Снемане и анализ на п-те ел. мощност

Измервателни аксесоари
    Измервателни кабели и аксесоари
    Клещи токови адаптери
    Температурни сонди и аксесоари
    Куфари и чанти
    Други измервателни уреди
    Аксесоари за настолни лабораторни уреди

Електроинсталационни уреди
    Многофункционални тестери на електрически инсталации
    Измерватели на изолационно съпротивление
    Измерватели на земно съпротивление
    Тестери на електрически величини
    Измервателни клещи
    Тестери на фазова последователност
    Локатори на кабели
    Търсене на двойка
    Измерване дължина на кабели
    Измерватели на разстояние
    Камера за проверка на инсталации
    Соларни анализатори и тестери
    Комплект електроинсталационни уреди

Термограски камери
    Камери за индустриална поддръжка
    Камери за строителството
    Камери за развитие и изследвания

Анализатор на вибрации
    Преносим анализатор на вибрации

Измерване на пар. на ок. среда и други физ. величини
    Измерватели на температура и влага
    Измерватели на осветеност
    Измерватели на шум
    Комбинирани измерватели
    Измерватели на електромагнитни полета
    Уреди за измерване дебелината на материалите
    Уреди за измерване дебелината на покритие върху материал
    Безконтактни (IR) измерватели на температура
    Измерватели на сила – динамометри
    Контактни измерватели на температура
    Измерватели на скорост и въздушен поток
    Измерватели на обороти
    Измерватели на параметри на течности
    Измерватели на вибрации
    Измерватели и детектори на наличие на газове
    Измерватели на разстояние
    Цифрови везни и калибрационни тежести
    Измерватели на твърдостта на материали