Оптични комуникации

Оптичното влакно е много тънка прозрачна нишка, по която преминава светлина или светлинни сигнали.Използва се за предаване както на видимата светлина така и на инфрачервените и ултравиолетовите лъчи.Оптичното влакно се състои от ядро по което преминава светлината,слой с различен показател на пречупване на светлината и защитно покритие. Най-големият проблем за разпространение на светлината по оптичното влакно е пречупването,затова се ядро и външния слой се правят с различни коефициенти на пречупване.

Оптичното влакно се използва широко в телекомуникациите,като заместник на медните проводници.Тяхното предимство е значително по-голямото количество на информация което може да бъде предадено по едно влакно,малки загуби и ниска чуствителност към електромагнитни смущения от околната среда.

За качественото изпълнение на оптичната инфраструктура на края се проверява със съответната специализирана измервателна апаратура.Поради тази причина в нашата компания сме се насочили в тази област. Предлагаме специализирани средства за измерване, проверка на качеството на оптичната мрежа, а също така и съвети за да изберете най-доброто оборудване за Вас.

Изложени продукти:


Fluke Networks DTX CLT
MiTEL FHM 2
Fitel ID-H
 
Fluke Networks FiberInspector Mini

Още продукти:

Инспекция на влакна

Сертификация на оптични мрежи


Измерватели на мощност

Източници на светлина

Оптични измерватели на загуби (OLTS)

ORL Тстери, Атенуатори и Комплекти за разговор
Платформа

OTDR тестване


SDH/SONET тестване

Fiber Channel тестване

Спектрален анализ

Анализатори на поляризация и дисперсия


Оптичен контрол на системи

Примери за употреба:

 Най-добрите техники за инсталиране на оптика започват с инспекция
 Най-добри техники за тестване на оптики: Инспекция и почистване