Медни мрежи

Развитието на техниката позволи изграждането на все по-големи и разклонени мрежи.Скоростите на предаване на тези мрежи също се увеличиха с няколко порядъка което позволи на доставчиците на услуги да отговорят на нуждите на все по-взискателните клиенти.За да може потребителите да имат постоянен достъп до тези мрежи, то те трябва да бъдат правилно тествани и подържани.Ето защо нашата компания предлага широка гама от измерватели, анализатори и системи с които могат да се извършат всички тези взискателни задачи.

Изложени продукти:


Spirent TestCenter STC
Sunrise Telecom RxT
SunSet MTT

Още продукти:

Уреди за информационни окабелявания


ISDN/POTS тестване

Ethernet тестване

IPTV тестване

xDSL/Квалификация медна двойка

xDSL Triple-Play QoS тестване


PDH/DSn Тестване
Тестери за cтруктурни окабелявания

Сертификация на медни мрежи


Платформа

Системи за тестване на качеството

Системи за контрол на окабелявания