Калибрационно оборудване


Какво означава понятията: Калибриране, настройка, измервателна несигурност, точност, възможност за проследяване?
  • Calibration / Калибрация: Сравнение с вече известни стойности и документиране на допустимото отклонение
  • Adjustment / Настройка: Настройване на стойности в рамките на толеранса
  • Uncertainty / Измервателна несигурност: Измервателната несигурност определя диапазон от стойности в рамките на което се очаква да има (реална) стойност на измерените стойности
  • Accuracy /Точност: Класа на точност показва отклонението на измерваните стойности в сравнение с реалната стойност
  • Traceability / Проследимост: Непрекъснато документирана верига за калибрирани измервания (в сравнение с по-високи стандарти)

Запитвали ли сте се дали е точен резултата показан от Вашия измервателен уред , този който следи и управлява Вашия промишлен обект, независимо дали го използвате в производство, лаборатория, работилница или просто го използвате понякога в свободното си време? Дали някой, някога търси от Вас да потвърдите точността на резултатите от измерванията с проследим сертификат за Вашето измервателно оборудване? Искате ли да научите как да калибрирате Вашата измервателна апаратура?

В нашата компания ние предлагаме цялостни решения за оборудване на лаборатории:

Калибрационни измерватели на електрически величини

Калибрационни измерватели на температура и влага

Калибриране на манометри и поток