Качество на електрическа енергияКачеството на електроенергията е мярка за това каква стабилността на една система при натоварване. Прекъсвания на мощността или случаи които включват напрежение, ток или честота. Прекъсвания на мощността, които може да са пречинени от потребителски системи или претоварване.

Защо е нужен контрол на електрическата енергия?
С разпространението на компютрите и другите чувствителни устройства в нашето обкръжение, информацията и решаването на проблеми свързани с качеството на електрическата енергия стават все по-важни. Лошото качество на електрическата енергия може да доведе до повреда на Вашето оборудване или до прекъсването на електрическото захранване. Следователно, контрола на качеството на електрическата енергия е от съществено значение за безпроблемното функциониране на електропроводната мрежа. Доброто измервателно оборудване може да предостави достоверна информация за качеството на електрическата енергия.

Какво е прекъсване на мощността?
Прекъсването на мощността се дифинира в смисъл: размер и продължителност. Прекъсванията са в диапазона от преходни явления, прекъсвания които продължават няколко микросекунди или които продължават с часове. Когато прекъсването е извън оперативните ограничения, това би довело до нарушения и повреди на оборудването Ви.

Разходите за лошото качество на електрическата енергия могат да бъдат много големи:
  • Загуби в производството: Всеки път, когато производството спира, Вашата фирма губи печалби върху продукти , които не са се произвели.
  • Повредени стоки: прекъсванията могат да повредят Вашият продукт.
  • По-високи разходи за енергия: Вашият доставчик може да Ви таксува за лошият фактор на мощността.

В нашата широка гама от продукти, предлагаме най-различни измерватели на качеството на електрическа енергия, които можете да използвате за отраняване на грешки, профилактика, дългосрочен запис и анализ. Уредите посочени от нас са предназначени за промишлени приложения, като производство и разпределение на електрическата енергия::
  • Измерватели за отраняване на грешки при: едно- и трифазни клещови измерватели на мощност и анализатори на качеството на електрозахранването
  • Регистратори на качеството на елетрическата енергия: Регистратори за определяне на качеството на електрозахранването , натоварването, извършване на изследвания и улавянето на преходни напрежения в указан от потребителя, период от време.
  • Логери за качеството на електрическа енергия: разширено снемане на качеството за снемане на данни за мощността, времеви анализ и запис на данните с клас на точност А.

Най често използваните уреди

Izpostavljeni izdelki:

Лесни за употреба измерватели на мощност
Измерватели на мощност за едно- или трифазни системи.
"Power Meters" - опростени измерватели на мощност
Fluke 345
Fluke 43B
   
Анализатори за грешки в енергийната мрежа
Анализ и откриване на грешки за лесно индентифициране на проблеми.
"Troubleshooters" – Анализатори на грешки в ен. мрежи
Fluke 435-II
Metrel MI 2792
Metrel MI 2592 PowerQ4
   
Записвачи на параметри на електрическата мощност
Записвачи на параметри за документиране на качеството на електрическата мощност.
"Loggers" - Записвачи на параметрите на ел. мощност
Fluke 1735
Fluke 1745
   
Логери и анализатори на параметрите на електрическата мощност
Най-високото ниво анализатори на качеството на електрическата мощност.
"Recorders" - Снемане и анализ на п-те ел. мощност
Elspec G4500
Elspec G4400
Elspec G3500
   
Измервател и мрежови анализатори
Броячи, за да видите консумация на енергия и мулти-функционални параметри метра мрежата.
Измервател и мрежови анализатори
Socomec Diris N
Socomec Diris A
Socomec Countis
   

Примери за употреба:

Как измервате консумацията на електрическата енергия?
Намаляване на разходите чрез енергийни одити
Петте места за откриване на загуби на енергия в сгради
Енергийно обследване с моедл Fluke 1735
Тестване на UPS системи с модел Fluke 435
Разходи за качество на електрическата енергия
Методология за качество на електрическата енергия
Преходни процеси
Снемане на качеството на електрическата енергия
Отстраняване на неизправности
Пестете енергия чрез регулиране на натоварването
Какво означава "Class A"?

Fluke решения за енергийна ефективност

Как да контролирате качеството на електрическата енергия, повишаване на енергийната ефективност, прилагане на индустриална поддръжка чрез Fluke уредите за измерване можете да Видите тук