Измерване на параметри на околна средаКато допълнение на измервателите на параметрите в околната среда, които имаме в широката ни гама от уреди за измерване на температура, влажност, атмосферно налягане, осветление, детектори на газ, ... Има и уреди, които не са само за единични измервания, а и за записване на параметри с течение на времето . Също така предлагаме и голям набор от уреди за тестване и измерване на механични и други физични величини.

Най-често използваните инструменти

Изложени продукти:

Комбинирани измерватели
Няколко вида измервания с един уред.
Комбинирани измерватели
Fluke 975V
Lutron LM 8102
   
Измерватели и регистратори на температура
За измерване и записване на температура и относителна влажност на въздуха..
Измерватели на температура и влага
Extech RHT 20
Extech RH 390
   
Измерватели на шум/звук
За измерване на нивото на шума/звука на работното място или околната среда.
Измерватели на шум
Extech HD 600
Tecpel DSL 333
Lutron SL 4012
   
Измерватели на осветеност
За измерване на нивото на осветеност на работното място или околната среда.
Измерватели на осветеност
Extech HD 450
Lutron LX-1102
Lutron PLX 111
   
Измерватели на скорост и поток на въздуха
За измерване на скорост, поток и температура на въздуха в индустрията.
Измерватели на скорост и въздушен поток
Fluke 922 Kit
Extech HD 300
Tecpel AVM 714
   
Измерватели на скорост
Тахометри и стробоскопи за измерване на обороти.
Измерватели на обороти

Lutron DT-2268
Lutron DT 2199
Lutron DT-2269
   
Анализатори и измерватели на вибрации
Анализатори и измерватели на вибрации за хората, които отговарят за индустриалните системи.
Преносим анализатор на вибрации

Измерватели на вибрации
Fluke 810
Lutron VB 8212
   
Измерватели на киселинност и проводимост на течности
Тестери и измерватели на качеството на параметрите на течности.
Измерватели на параметри на течности
Tecpel PH-870
Extech EC 500
Lutron PCD-431

Още продукти:

Измерватели на електромагнитни полета

Уреди за измерване дебелината на покритие върху материал

Измерватели на сила – динамометри

Измерватели и детектори на наличие на газове

Измерватели на разстояние

Примери за употреба:

Анализ на CO2 с уред Fluke 975
Измерване на скорост и поток на въздуха
Контрол на наличие на CO във въздуха
Измерване на влажност на въздуха в стаи
Мониторинг на температура, влага и скорост на въздуха в центрове
Оценка на относителна влажност, ключови фактори
Осигуряване на енергийно ефективни сгради