HVAC – Отопление, вентилация и климатизацияОсновнoтo предназначение на отоплението, вентилацията и климатизацията (HVAC) в затворено помещение е осигуряването на качествен и безопасен въздух за да мога хората да се чувстват добре. Правилното извеждане на отоплението и климатизацията повишава енергийната ефективност и по този начин се намаляват разходите за поддръжка на сгради. HVAC е важна както за бизнес помещения, така и за обществени сграади и домове.
Работа на човекът отговарящ за поддръжката на сгради с HVAC е придружена от серия параметри, които влияят на качеството на въздуха в затворени помещения, а същевременно трябва да се грижи и за енергийната ефективност. В нашата гама от продукти имаме гоялм избор от инструменти, които позволяват на персонала по подръжката да извършват единични бързи и точни измервания, както и за следене и записване на измерванията в течение на времето. Най-често измерваните величини са температра, влажност, осветеност, шум, въздушен поток,


Най-често използваните инструменти за HVAC

Izpostavljeni izdelki:

Комбинирани измерватели
Няколко вида измервания с един уред.
Комбинирани измерватели
Fluke 975V
Lutron LM 8102
   
Измерватели и регистратори на температура
За измерване и записване на температура и относителна влажност.
Измерватели на температура и влага
Extech RHT 20
Extech RH 390
   
Измерватели на шум/звук
За измерване на нивото на шума/звука на работното място или околната среда.
Измерватели на шум
Extech HD 600
Tecpel DSL 333
Lutron SL 4012
   
Измерватели на осветеност
За измерване на нивото на осветеност на работното място или околната среда.
Измерватели на осветеност
Extech HD 450
Lutron LX-1102
Lutron PLX 111
   
Измерватели на скорост и поток на въздуха
За измерване на скорост, поток и температура на въздуха в индустрията.
Измерватели на скорост и въздушен поток
Fluke 922 Kit
Extech HD 300
Tecpel AVM 714
   

Още продукти:

Безконтактни (IR) измерватели на температура

Контактни измерватели на температура

Камери за строителството

Примери за употреба:

Анализ на CO2 в околната среда
Съвети за успешно управление на качеството на въздуха
Измерване на частиците във въздуха за болници
Прецизен контрол на влажността на въздуха
Основни измервания на параметри на околната среда
Измерване на скорост и поток на въздуха
Преглед на влага в жилища
Енергийни прегледи с термографска камера
Спестете пари с най-добрите методи за енергийни одити