ЕлектроинсталацииЕлектроинсталациите са присъстват във всички области на нашата работа и живот: у дома, на работа, в обществени сгради. Осигуряването на безопасна и надежна експлоатация на всички елементи, които изграждат електроинсталациите, е основна задача на всички електроинсталационни техници.

Предлаганите от нас уреди и тестери, Ви позволяват надежно и точно тестване на всички елементи на електрическите инсталации:

Безопасност на електрическата инсталация

С цел да се провери и докаже безопасността на електроинсталациите, ние Ви предлагаме едно- или многофункционални измерватели на ниско напреженови инсталации. Уредите, използвани за първоначално и периодично изпитване на битови и промишлени инсталации, изпитвания на едно- или многофазни системи и тестване на ТТ, ТN, IT и 115V системи. Всички уреди са в съответсвие с европейският стандарт IEC / EN 61557.

Измервателни уреди за проверка безопасността на електроинсталации, лесно можете да изберете от следните категории:
Многофункционални тестери на електрически инсталации

Измерватели на изолационно съпротивление

Измерватели на земно съпротивление


Примерна употреба:

Употреба на Guard на входа при тестване на изолационно съпротивление
Защо и къде се използва тестера за изолационно съпротивление
Тестване на изолационно съпротивление
Измерване на заземително съпротивление, основни принципи

Изложени продукти:

Metrel MI 3105-EU
Fluke 1654B
Fluke 1555
Fluke 1587
Fluke 1630


Поддържане на електрически инсталации

За основна, както и за най-взискателна поддръжка на електрически инсталации, можем да Ви предложим измерватели от следните категории:
Камери за индустриална поддръжка

Измервателни клещи

True RMS мултиметр

Multimetri s prikazom srednje vrednosti bg

Тестери на електрически величини

Тестери на фазова последователност

Локатори на кабели

Камера за проверка на инсталации

Примерна употреба:

10-те най-големи грешки при изпитване на електрическа енергия
Отраняване на проблеми с захранването на HVAC оборудване
Електрически, топлинни и изолационни измервания на мотори
Какво е изолационен мултиметър?
Измерване на честота на контролируеми мотори
Тестване на електрически инсталации: CAT III или CAT IV?
АБВ за безопасна работа с мултиметър
Тестване на фазова последователност
Избор на правилния предпазител за Вашият измервател

Изложени продукти:

FLIR E60
Fluke 179
Fluke 117
Fluke 376
Fluke 9040EUR
Fluke 2042


Анализ на качеството на електрическата енергия


За елетроинсталациите е все по-важен анализа на качеството на електрическата енергия. Анализаторите на качеството на енергията се употребяват за цялостната оценка на качеството на енергията в индустрията при електрически системи с ниско и средно напрежение (съгласно с EN 50160), за записване и съхранение на данни за енергията, измерване на фактора на мощността, хармоници, фликери, преходни явления и други,...

Анализатори, можете лесно да изберете от следните категории:
"Power Meters" - опростени измерватели на мощност

"Troubleshooters" – Анализатори на грешки в ен. мрежи

"Loggers" - Записвачи на параметрите на ел. мощност

"Recorders" - Снемане и анализ на п-те ел. мощност

Изложени продукти:

Fluke 435-II
Fluke 345
Elspec G4400
Fluke 1735
Fluke 1750
Elspec G3500Измерватели на параметрите на околната среда


При поддържането на електрически инсталации, често техниците се сблъскват с необходимостта от измерване и анализ на параметрите на околната среда , като например качеството на въздуха, температура на околната среда, осветление, шум, вентилационни и климатични условия.

За целите на тези измервания, можете да използвате измерватели от следните категории:
Измерватели на температура и влага

Безконтактни (IR) измерватели на температура

Контактни измерватели на температура

Камери за индустриална поддръжка

Измерватели на осветеност

Измерватели на шум

Комбинирани измерватели

Измерватели на скорост и въздушен поток

Измерватели на вибрации

Измерватели и детектори на наличие на газове

Изложени продукти:

Fluke 568
Fluke 971
Fluke 975V
Lutron LX-1102
Extech HD 600
Extech RH 390


Измерватели на структорни LAN окабелявания


В някои сгради с изграждането на електрически инсталации, едновременно се извършва и изграждане на структорни LAN мрежи и на предприемачите често им се налага да изполват за двете мрежи един и същи екип от хора. В нашата продуктова гама можете да видите както основните тестери за бързо тестване и проверка на LAN медни мрежи ( правилност на връзки, остраняване на грешки,...), както и анализатори за сертифициране на медни и оптични структурни мрежи в желани стандарти TIA/ISO/EN:
Тестери за cтруктурни окабелявания

Сертификация на медни мрежи

Изложени продукти:

Fluke Networks DTX
Fluke Networks MicroScanner2
Fluke Networks MT-8200-60A IntelliTone™