ЕлектроикономияЗа областта на производството, преноса и разпределението на електроенергията, за всички тези областти можем да Ви предложим измервателни инструменти и оборудване, което ще Ви предостави качествена и ефективна поддръжка на електроенергиините централи. В тази област се изтъкват следните типове на измерване: Измерване на високоволтовите електропроводи, термографски обследвания, измерване на качеството на енергията и измерване на електроинсталации. 

Измерватели на високоволтови електропроводи

Изложени продукти:

Уреди за измерване на високоволтови системи.
Тестване на релейни защити

Детектори на високо напрежение
SMC PME-500-TR
SMC PME-20-PH
SMC PTE-100-C PRO/ PTE-100-C PLUS
 
 
 

Термографско обследване

Изложени продукти:

Камери за термографско обследване на делекопроводи, трансформатори, превключватели,... Повече информация термографията можете да видите тук
Камери за индустриална поддръжка
FLIR E60
 
 
 

Измерване на качеството на енергията

Изложени продукти:

Уреди за анализ на качеството на електрическата енергия. Можете да видите повече за качеството на електроенергията и енергийната ефективност тук
"Recorders" - Снемане и анализ на п-те ел. мощност
Elspec G4500
Fluke 1735
Fluke 435-II
 
 
 

Измерване на електроинсталации

Изложени продукти:

Широк избор от инструменти за измерване на електроинсталации. Повече за тестването на електроинсталациите можете да научите тук
Многофункционални тестери на електрически инсталации

Измерватели на земно съпротивление
Fluke 1550C
Fluke 376
 
 
 

Примери за употреба:

Трансформаторен контрол
Цялостен контрол на изолационното съпротивление
 


Още продукти:

Измерватели за високоволтови мрежи
    Тестване на релейни защити
    Тестване на изключватели
    Измерватели на фазова последователност на тока
    Токови захранвания
    Детектори на високо напрежение
    Тестери на трансформатори и мотори
    Измервателни уреди за измерване на заземителни вериги
    Специфични инструменти за измервания в енергетиката

Термограски камери
    Камери за индустриална поддръжка
    Камери за строителството
    Камери за развитие и изследвания

Измерване на пар. на ок. среда и други физ. величини
    Измерватели на температура и влага
    Измерватели на осветеност
    Измерватели на шум
    Комбинирани измерватели
    Измерватели на електромагнитни полета
    Уреди за измерване дебелината на материалите
    Уреди за измерване дебелината на покритие върху материал
    Безконтактни (IR) измерватели на температура
    Измерватели на сила – динамометри
    Контактни измерватели на температура
    Измерватели на скорост и въздушен поток
    Измерватели на обороти
    Измерватели на параметри на течности
    Измерватели на вибрации
    Измерватели и детектори на наличие на газове
    Измерватели на разстояние
    Цифрови везни и калибрационни тежести
    Измерватели на твърдостта на материали

Енергийни измерватели
    Измервател и мрежови анализатори
    "Power Meters" - опростени измерватели на мощност
    "Troubleshooters" – Анализатори на грешки в ен. мрежи
    "Loggers" - Записвачи на параметрите на ел. мощност
    "Recorders" - Снемане и анализ на п-те ел. мощност

Електроинсталационни уреди
    Многофункционални тестери на електрически инсталации
    Измерватели на изолационно съпротивление
    Измерватели на земно съпротивление
    Тестери на електрически величини
    Измервателни клещи
    Тестери на фазова последователност
    Локатори на кабели
    Търсене на двойка
    Измерване дължина на кабели
    Измерватели на разстояние
    Камера за проверка на инсталации
    Соларни анализатори и тестери
    Комплект електроинсталационни уреди

Мултиметри
    True RMS мултиметр
    Multimetri s prikazom srednje vrednosti bg
    Аналогови мултиметри
    Тестери на компоненти
    Процесни измерватели
    Комплект мултиметри
    Преносими осцилоскопи