Безжични комуникации

Радиокомуникациите са се превърнали в основно средство за информация на съвременното общество. Поддържат ежедневните потребности, но също така и ги променя.Напредъкът е бърз и неизбежен. Нашата компания предлага най-модерното измервателно оборудване за безжични комуникации, Wi-Fi, Tetra, или UHF, SHF и EHF радиовълни.

Изложени продукти:

  
Fluke Networks AirCheck WiFi Tester

Още продукти:

Спектрални анализатори

Генератори на сигнали


Анализатори на радиостанции – PMR


Анализатори на WiFi мрежи
Анализатори на мобилни мрежи


Военни комуникации

Whitepapers:

  Съвети за подобряване на качеството на домашната WiFi мрежа